Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nun 135.maddesinde düzenlenmiştir. Kaydedilme durumu kişisel veri niteliğindeki bilgileri kapsar. Söz konusu verilerin gizli saklı veya sır olarak tutulması gerekmemektedir. Kanunlar açısından burada bilgilerin “Hukuka aykırı” olarak kaydedilmesi önem kazanmaktadır. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Nedir? Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi Ceza Kanunu’nda 135.maddeye göre cezalandırılmaktadır. Veriler, hukuka aykırı biçimde…

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  • Eylül 22, 2020
  • Deniz Güneş

Aile birliği temelinden sarsıldığında ya da taraflar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladığında boşanma davası açılır. Bu aşamada ise tarafların anlaşmaları ve problemlerini çözümlemeleri dava sürecinin uzamaması açısından önemlidir. Boşanma davası nasıl açılır diye merak ediyorsanız eğer öncelikle hukuki yaptırımlarına dikkat etmek gerekir. Dava dilekçesi, tarafların kimlik fotokopileri ve eklenecek olan belgeler tamamlandıktan sonra mahkemeye teslim…