Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ( TCK M135)

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nun 135.maddesinde düzenlenmiştir. Kaydedilme durumu kişisel veri niteliğindeki bilgileri kapsar. Söz konusu verilerin gizli saklı veya sır olarak tutulması gerekmemektedir. Kanunlar açısından burada bilgilerin “Hukuka aykırı” olarak kaydedilmesi önem kazanmaktadır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Nedir?

Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi Ceza Kanunu’nda 135.maddeye göre cezalandırılmaktadır.

Veriler, hukuka aykırı biçimde kaydedilmişse kanunen suç durumu ortaya çıkacaktır. Örnek olarak vermek gerekirse bir firmanın onlardan mal satın alan herkesin verilerini kaydetmesi suçtur. Müşterilerin kişisel bilgileri veri niteliğinde dijital ortama kaydedilmektedir.

Ticari vb. bir çıkar amacıyla kişi ya da kurumlar şahısların kişisel bilgilerini izinleri ve haberleri olmadan kaydedebilirler. Bu kanunlara göre suç teşkil etmektedir.

Hangi Bilgiler Kanunlara Göre Kişisel Veri Kabul Edilmektedir?

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu kapsamında söz konusu bilgileri tanımlamak gerekmektedir. Kaydedilmesi suç sayılan kişisel veriler şunlardır:

  • Yetkisiz 3.kişilerin bilgisine sunulmamalıdırlar
  • Sınırlı bir çevreyle paylaşılan TC kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, adı-soyadı, anne baba adı, adli sicil kaydı vb. bilgiler
  • Banka hesap numarası, meslek, eğitim durumu, nerede yaşadığı
  • Medeni hali, sağlık durumu, kan grubu, parmak izi, DNA’sı, etnik kökeni
  • Siyasi görüşü, dinsel görüşü, sendikal bağlantıları vb.

Bu veriler kişinin kimliğini gösterir veya belirlenebilir kılar. Kişisel veriler tabirinden bir kişiye ait olan her çeşit bilgi anlamı çıkmaktadır.

Yasal olarak kişisel veri kabul edilmeyen durumlar ise herkes tarafından kolaylıkla öğrenilebilecek olan bilgilerdir. Yaşam şekline dair kişisel veriler, bilişim ile alakalı kişisel veriler, ekonomik anlamda kişisel veriler, politik kişisel veriler ve sağlıkla ilgili kişisel veriler yasalar kapsamında bulunur.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu İçin Şikayet Süresi Nedir?

Kişisel veri kaydetme suçu için yasalarca koyulan bir süre bulunmamaktadır çünkü bu suç şikayete tabi değildir. Savcılık resen soruşturma başlatmaktadır. Suç işlendiği tespit edildiğinde savcılık harekete geçer.

Suçta dava zamanaşımı süresi vardır. Bu 8 yıllık bir zaman dilimini kapsar. Suç işlendikten sonra herhangi bir şekilde savcılığa bir bildirim gelmediyse zamanaşımı söz konusudur.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun Cezası Nedir?

Kişisel veriler hukuka aykırı kaydediliyorsa kanunlara göre bu suçun cezası 1 ile 3 yıl arası hapistir. Şahısların siyasi, dini, ırkı, ahlaki eğilimleri, sağlık durumları, cinsel yaşamları, sendikal bağlantıları vb. kaydediliyorsa hapis cezası verilmektedir.

Eğer suçu kamu görevlisi işliyorsa görevini kötü kullanmaktadır. Belirli bir sanat veya meslekte olmanın kolaylığı nedeniyle kişisel veri kaydediliyorsa bu durumda da ceza normalden daha fazla olacaktır. Bu iki unsurun varlığı halinde alınacak ceza ½ oranında artmaktadır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Adli para cezaları hukuka göre tek başına verilebileceği gibi hapis cezasının yerine de verilebilmektedir. Bazı koşulların bulunması halinde hapis cezasının adli para cezasına çevrilme olasılığı vardır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu sıklıkla özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçu ile karıştırılmaktadır. Bu iki durum arasında benzerlikler varsa da farklı unsurları içermektedir. İki suç durumunun benzeme nedeni kişisel verilerin kaydedilmesinin bir yerde şahsın özel hayatına dair verileri kaydetmeyi içermesidir.

Özel hayata ilişkin kaydedilen her bilgi kişisel veri yerine geçmeyebilir. Örnek olarak bir kadının çıplak fotoğraflarının çekilmiş olması kişisel verilerin kaydedilmesi ile ilgili bir durum değildir. Çıplak fotoğraf kanunlarca kişisel veri olarak kabul edilmemektedir.

Bilişim suçları, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçu, haberleşme gizliliğini ihlal etme suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kaydedilmesi, ifşa edilmesi ile ilgili suç, kişisel verileri ele geçirerek yayma suçu vb. ile sıkça karıştırılsa da kişisel verilerin kaydedilmesi suçu bunlardan ayrıdır.

Güneş Hukuk bürosu olarak çok tecrübeli avukatlarla kısa sürede istenilen sonuçları alabiliyoruz. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti için başvurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir